Home > Artikel > Jenis-Jenis CV - Persekutuan Komanditer > CV Saham

CV Saham

Sedangkan CV saham adalah sebuah persekutuan komanditer terang-terangan dengan modal yang terdiri dari saham. Persekutuan komanditer tidak diatur dalam KUHD namun pelaksanaannya tidak dilarang oleh undang-undang.

Itulah jenis-jenis CV, semoga menambah wawasan bagi anda yang ingin membangun usaha berbentuk CV.


ilmiprintart.com Undangan, Map Ijazah, Sampul Raport, Buku Tahunan Siswa/Buku Memori, dll.
2